Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
KẾT LUẬN THANH TRA

Báo cáo thanh tra tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp để nợ đọng và phát sinh nợ BHXH, BHYT..

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 20/06/2019 Lượt xem : 64
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
Website liên Kết