Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
KẾT LUẬN THANH TRA

Báo cáo thanh tra tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp để nợ đọng và phát sinh nợ BHXH, BHYT..

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 20/06/2019 Lượt xem : 125
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết