Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra thu hồi hoàn tạm ứng, công tác quyết toán vốn đầu tư công trình,dự án tại Sa Thầy

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 21/06/2019 Lượt xem : 68
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết