Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
KẾT LUẬN THANH TRA

Thực hiện công khai Báo cáo Công tác Thanh tra năm 2020 trên công TTĐT của đơn vị.

 

 Xem chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 17/12/2020 Lượt xem : 103
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết