Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Tên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết địnhNgày công bốFile báo cáoFile Excel số liệu
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20182018Biểu số 68/CK-NSNN29/QĐ-UBND10/01/2020Tải XuốngTải Xuống
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 20182018Biểu số 67/CK-NSNN29/QĐ-UBND10/01/2020Tải XuốngTải Xuống
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 20182018Biểu số 66/CK-NSNN29/QĐ-UBND10/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20182018Biểu số 65/CK-NSNN29/QĐ-UBND10/01/2020Tải XuốngTải Xuống
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20182018Biểu số 64/CK-NSNN29/QĐ-UBND10/01/2020Tải XuốngTải Xuống
Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 20182018Biểu số 63/CK-NSNN29/QĐ-UBND10/01/2020Tải XuốngTải Xuống
Cân đối ngân sách địa phương năm 20182018Biểu số 62/CK-NSNN29/QĐ-UBND10/01/2020Tải XuốngTải Xuống
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20172017Biểu số 68/CK-NSNN01/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 20172017Biểu số 67/CK-NSNN01/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 20172017Biểu số 66/CK-NSNN01/QĐ-UBND03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
1 2