Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
 Tên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết địnhNgày công bốFile báo cáoFile Excel số liệu
1
9:08 CH | 24/11/2022

 Công khai Tờ trình của UBND tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của BTC)

Chi tiết tại đây

Phụ lục tại đây

1:37 CH | 15/12/2021

 

10:38 SA | 24/05/2021

 

8:12 SA | 26/11/2019

 


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết