Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tình hình thực hiện dự toán NSĐP

   Đóng
 Tên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết địnhNgày công bốFile báo cáoFile Excel số liệu
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 20212021Biểu số 61/CK-NSNN3818/UBND-KTTH22/10/2021Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 20212021Biểu số 60/CK-NSNN3818/UBND-KTTH22/10/2021Tải XuốngTải Xuống
Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 20212021Biểu số 59/CK-NSNN3818/UBND-KTTH22/10/2021Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 20212021Biểu số 61/CK-NSNN2626/STC-QLNS22/08/2021Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 20212021Biểu số 60/CK-NSNN2626/BC-STC22/08/2021Tải XuốngTải Xuống
Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 20212021Biểu số 59/CK-NSNN2626/STC-QLNS22/09/2021Tải XuốngTải Xuống
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 20212021Biểu số 59/CK-NSNN1303/BC-STC12/4/2021Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 20212021Biểu số 61/CK-NSNN1303/BC-STC12/4/2021Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 20212021Biểu số 60/CK-NSNN1303/BC-STC12/4/2021Tải XuốngTải Xuống
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 20202020Biểu số 60/CK-NSNN1266/STC-QLNS13/04/2020Tải XuốngTải Xuống
1 2