Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Lấy ý kiến dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CPvề Lệ phí trước bạ

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 10/08/2021 Lượt xem : 283
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết