Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Xin ý kiến dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân đến Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Nghị định theo đề nghị của Bộ Tài chính theo nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 19/08/2021 Lượt xem : 265
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết