Đăng Nhập
9:08 SA | 09/03/2017

 

Hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông ...
4:42 CH | 29/06/2015

 

Xin ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng
3:43 CH | 22/01/2014

 

Tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 60/2012TT-BTC
3:37 CH | 22/01/2014

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính
8:38 SA | 08/01/2014

 

Tham gia dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
8:12 SA | 08/01/2014

 

Tham gia ý kiến vào dự thảo luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)
2:50 CH | 07/01/2014

 

tham gia dự dự thảo Thông tư Thay thế TT số 31/2006/TT-BTC và TT số 121/2007/TT-BTC.
1:26 CH | 19/12/2013

 

Góp ý về hóa đơn, chứng từ đối với hàng nhập khẩu lưu thông trên thị trường.
9:12 SA | 13/12/2013

 

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoàn thuế GTGT
9:06 SA | 13/12/2013

 

Trang 2 trong 5Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết