Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
“Về việc tham gia góp ý Dự thảo Danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ, các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN ”.
3:16 CH | 15/11/2013

 

Chính sách khuyến khich xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ...
3:54 CH | 11/11/2013

 

Góp ý Dự thảo thông tư lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho Số .
2:38 CH | 06/11/2013

 

Góp ý Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sịnh học đối với cây trồng biến đổi gen
2:34 CH | 06/11/2013

 

Ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 130/2005/NĐ-CP
8:20 SA | 05/11/2013

 

Ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014
7:56 SA | 04/11/2013

 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, giá, hóa đơn
1:31 CH | 29/10/2013

 

ý kiến tham gia vào dự thảo thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng Bất động sản
2:13 CH | 22/10/2013

 

Về việc tham gia ý kiến Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí ( sửa đổi)
2:30 CH | 07/10/2013

 

Về việc tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Đợt III ( Từ sau 10/3/2013 đến 20/9/2013)
2:28 CH | 07/10/2013

 

Trang 25 trong 27Đầu tiên    Trước   18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết