Bạn đang ở :   Góp ý - Trao đổi > Gửi phản ánh
    Đăng Nhập

 

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

 

Địa chỉ : 92 Phan Chu Trinh - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại : 0260.3862344
Fax : 0260.3862344
Email : sotaichinh-kontum@chinhphu.vn

 

 

Quí vị và các bạn có thể thông tin với chúng tôi qua form sau :
Họ tên :
Email :
Nội dung :
Mã bảo vệ:
                                 
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
Website liên Kết