Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
3:21 CH | 15/11/2018

 Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, việc ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách nói chung và kế toán, kiểm toán nói riêng là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính. Việc ứng dụng này sẽ tạo ra những thời cơ và thách thức lớn đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam. Ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

3:11 CH | 29/08/2018

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố cơ chế chính sách, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực... vai trò của công tác giám sát tài chính là rất quan trọng. Kinh nghiệm giám sát

3:09 CH | 29/08/2018

 Giám sát tài chính là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước thì việc tăng cường hoạt động giám sát tài chính tại các doanh nghiệp này lại càng trở thành vấn đề có tính thời sự, cấp bách. Bài viết trao đổi về giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả giám sát trong thời gian tới.

3:06 CH | 29/08/2018

 Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 7/12/2009; tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại một số đơn vị vẫn xảy ra tình trạng thực hiện không đúng các quy định của Thông tư làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và gây khó khăn trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước.

3:03 CH | 29/08/2018

 Hiện nay, chính sách chế độ nhà nước cho phép các doanh nghiệp thực hiện trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. Đây là một trong biện pháp để doanh nghiệp bảo toàn và phát triển vốn. Thực tế, qua thanh tra phát hiện nhiều doanh nghiệp lợi dụng cơ chế tài chính của Nhà nước để thực hiện trích lập không đúng nguyên tắc nhằm mục đích giấu lợi nhuận thực hiện, giảm số phải nộp ngân sách nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi) và mục đích giấu lỗ (đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ). Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phải có đầy đủ các điều kiện sau:

9:47 SA | 01/12/2017

Xử lý nợ khó đòi là vấn đề đau đầu cho nhà quản lý vì dính dáng đến cả quyền lợi tài chính, pháp luật và vấn đề thương hiệu. Vì thế Doanh nghiệp cần có những cách tiếp cận chủ động và bình tĩnh nhất... 

Xử lý nợ khó đòi luôn là một vấn đề gây đau đầu cho các nhà điều hành, vì nó không chỉ liên quan đến vấn đề quyền lợi của các bên doanh nghiệp, mà còn liên quan đến pháp luật và uy tín của thương hiệu.

9:37 SA | 01/12/2017

 Dự báo là một môn khoa học hết sức rộng lớn. Trong tài chính doanh nghiệp, dự báo là quá trình xem xét thời kỳ đã qua, nhìn nhận hiện tại và ước định tình hình tài chính của doanh nghiệp ở tương lai đặt trong một viễn cảnh nhất định
Việc dự báo tài chính tập trung vào dự báo Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và dự báo nhu cầu vốn bằng tiền. Bởi lẽ các tài liệu này thể hiện mục tiêu tài chính của doanh nghiệp cần đạt tới trong tương lai

4:18 CH | 09/11/2017

 THS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG, THS. NGÔ THỊ HƯỜNG - ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ở Việt Nam hiện nay, các quy định về việc ghi nhận doanh thu và chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp có sự khác biệt giữa quy định của kế toán và quy định của thuế. Điều này tạo ra sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông qua phân biệt các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn, bài viết trao đổi về việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp chính xác và hợp lý hơn.

8:07 SA | 06/10/2017

 Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng (HQSD) tài sản (TS) được thể hiện qua các chỉ tiêu có liên quan rất chặt chẽ với TS phản ảnh trên Bảng cân đối kế toán (BCĐKT). Trong thời gian qua, những quy định về trình bày thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC), trong đó có TS trên BCĐKT đã có nhiều thay đổi. Những thay đổi này, ảnh hưởng rất lớn đến nội dung phân tích HQSD TS của doanh nghiệp (DN).

8:03 SA | 06/10/2017

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố cơ chế chính sách, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực... vai trò của công tác giám sát tài chính là rất quan trọng. Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc và Hàn Quốc được nghiên cứu trong bài viết là những tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong quá trình quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả nguồn tài chính nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước...

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết