Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
4:13 CH | 18/04/2017

 Bài viết làm rõ thế nào là doanh nghiệp khởi nghiệp, chỉ ra những điểm khác biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, bài viết này cũng làm rõ bản chất của chính sách tiền tệ (CSTT) trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, để từ đó thấy được vai trò của CSTT hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Từ đó, bài viết sẽ đưa ra quan điểm về CSTT hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

3:58 CH | 18/04/2017

 Kế toán quản trị là bộ phận trong hệ thống thông tin của một tổ chức. Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để hoạch định và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Theo Luật Kế toán Việt Nam, kế toán quản trị được định nghĩa là “việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”. Bài viết phân tích vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

3:52 CH | 18/04/2017

 Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 theo Quyết định số 398/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2017 đặt ra yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

10:58 SA | 03/04/2017

 

10:42 SA | 28/03/2017

 

4:34 CH | 08/03/2017

 TÓM TẮT
Để các cuộc IPO diễn ra thành công thì ngoài các yếu tố như thời điểm phát hành, số lượng chào bán…thì việc đưa ra một mức giá cổ phiếu hợp lý cũng là rất cần thiết. Bài viết trình bày một số vấn đề phát sinh trong thực trạng định giá IPO tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra các nhân tố gây khó khăn cho quá trình định giá IPO tại Việt Nam và đề xuất một số góp ý nhằm xác định đúng giá trị cổ phiếu trong IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: IPO, định giá cổ phiếu, thị trường, giá trị hợp lý…

4:32 CH | 08/03/2017

 Một chiến lược kinh doanh thành công đòi hỏi phải được xây dựng qua những cuộc tranh luận mặt trực tiếp mà người quản lý có trách nhiệm dẫn dắt bằng cách đưa ra những câu hỏi đúng đắn. Việc đưa ra những câu hỏi đơn giản, rõ ràng sẽ giúp đội ngũ kinh doanh tập trung vào các vấn đề trọng tâm thay vì chỉ chú tâm vào các thông tin làm rối trí, dẫn tới những suy nghĩ không rõ ràng.

4:26 CH | 08/03/2017

Bạn hiện có số liệu kinh doanh trong một số thời kỳ, bạn muốn dự báo về tình hình kinh doanh trong thời kỳ tiếp theo? Có ba cách để bạn có thể thực hiện phân tích xu hướng hay dự báo trong excel: (1) Dùng phương trình trên đồ thị hoặc (2) dùng hàm FORECAST và (3) dùng hàm TREND

4:24 CH | 08/03/2017

 

Trang 3 trong 3Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết