Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
11:20 CH | 05/01/2023

 Triển khai Thông tư 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Chi tiết tại đây

Thông tư 73/2022/TT-BTC tại đây

3:30 CH | 07/12/2022

Triển khai Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

Chi tiết tại đây

12:11 SA | 07/12/2022

Chi tiết tại đây

Văn bản đính chính tại đây

12:09 SA | 07/12/2022

QUYẾT ĐỊNH Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 và Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Chi tiết tại đây

Phụ lục 1 tại đây

Phụ lục 2 tại đây

 

 

11:12 CH | 23/11/2022

 Chi tiết tại đây

8:30 CH | 26/08/2022

 Chi tiết tại đây

9:50 CH | 23/06/2022

 

3:59 CH | 26/07/2021

 

3:56 CH | 26/07/2021

 

8:35 SA | 21/05/2021

 

Trang 1 trong 20Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết