8:24 SA | 20/06/2017

 

3:45 CH | 18/04/2017

 

4:33 CH | 05/04/2017

 Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt tỉnh Kon Tum thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

7:20 SA | 28/03/2017

 

2:18 CH | 27/03/2017

 

11:28 SA | 05/03/2017

 

2:01 CH | 22/02/2017

 

5:01 CH | 20/01/2017

 

Gồm 4,052m3 gỗ Sưa, 0,541m3 gỗ Hương, Trắc và 11 xe mô tô đã qua sử dụng
7:34 SA | 05/01/2017

 Thực hiện Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án bán đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch đang được bảo quản tại huyện KonPlông (gỗ Sưa, Hương, Trắc và xe mô tô các loại) để sung công quỹ Nhà nước, Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt tỉnh Kon Tum có Thông báo số 3297/TB- HĐBĐGTSĐB ngày 20/12/2016 thông báo địa điểm tổ chức bán đấu giá lô tài sản 4,593m3 gỗ Sưa, Hương, Trắc và 11 xe mô tô các loại đã qua sử dụng tại Hội trường Sở tài chính tỉnh Kon Tum , số 92 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4:11 CH | 23/12/2016

 

Trang 1 trong 16Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết