QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

TT 45/2017/TT-BTC Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo QĐ tại Luật đấu giá tài sản

 

  Tải về TT tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 20/06/2017 Lượt xem : 72
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết