Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ các Thông tư 116/2012/TT-BTC, 135/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/10/2019 Lượt xem : 395
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết