Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

TT hướng dẫn tổ chức quản lý sử dụng và kế toán quyết toán công khai tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về tể chức, hoạt động, quản ỉỷ, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc- xin phòng Covid-Ỉ9 Việt Nam.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 28/06/2021 Lượt xem : 292
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết