Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư 55/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Bộ Tài chính

Ngày 08 tháng 07 năm 2021, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2021.

Chi tiết tại đây

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 25/07/2021 Lượt xem : 316
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết