Đăng Nhập
8:18 SA | 09/03/2017

 Chi tiết tại đây

2:28 CH | 22/02/2017

 

3:06 CH | 18/01/2017

 

9:02 SA | 08/12/2016

 

3:12 CH | 16/11/2016

 

3:07 CH | 16/11/2016

 

3:01 CH | 16/11/2016

 

2:57 CH | 16/11/2016

 

2:37 CH | 30/08/2016

 Ngày 26/8/2016, Sở Tài chính nhận được Văn bản số 11603/BTC-ĐT ngày 19/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2016 - trong đó hướng dẫn như sau:

4:43 CH | 04/08/2016

 Ngày 03/8/2016, Sở Tài chính nhận được Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016).

Trang 1 trong 8Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết