Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
5:29 CH | 08/08/2022

 Chi tiết tại đây

3:14 CH | 07/06/2022

QĐQPPL- Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo niên độ thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum

8:30 SA | 24/02/2022

 

2:19 CH | 09/02/2022

 

9:41 SA | 06/12/2021

 

2:18 CH | 02/12/2021

 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phru, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

9:35 SA | 24/11/2021

 

8:23 SA | 27/08/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2021/NĐCP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

10:37 SA | 05/04/2021

 Quy định Cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

10:39 SA | 31/03/2021

 Thực hiện chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công

Trang 1 trong 12Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết