Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Triển khai TT số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 về sửa đổi bổ sung một số điều của TT 08/2016/TT-BTC

 Ngày 03/8/2016, Sở Tài chính nhận được Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016).

 Để triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 108/2016/TT-BTC nêu trên; đề nghị các Sở, ban, ngành (chủ đầu tư tuyến tỉnh), UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, địa phương mình thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tải về TT tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 04/08/2016 Lượt xem : 1035
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết