Đăng Nhập
3:21 CH | 13/02/2015

 Ngày 11/02/2015, Sở Tài chính nhận được Văn bản 1542/BTC-ĐT ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính v/v thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 cho các dự án có quyết định phê duyệt đến 31/10/2013

4:35 CH | 22/01/2015

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 04/UBND-KTTH ngày 07/01/2015 về hướng dẫn thực hiện quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó: giao Sở Tài chính thông báo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản số 18298/BTC-ĐT ngày 16/12/2014 Bộ Tài chính.

3:56 CH | 22/01/2015

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 04/UBND-KTTH ngày 07/01/2015 về hướng dẫn thực hiện quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó: giao Sở Tài chính thông báo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản số 18298/BTC-ĐT ngày 16/12/2014 Bộ Tài chính.

8:13 SA | 23/12/2014

 

10:11 SA | 09/12/2014

 

10:09 SA | 09/12/2014

 

10:09 SA | 27/11/2014

 

3:33 CH | 04/11/2014

 

2:26 CH | 14/10/2014

 Đề nghị góp ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo

7:33 SA | 18/09/2014

 Ngày 11/9/2014, Sở Tài chính nhận được Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 của Liên Bộ: Giáo dục và đào tạo – Tài chính - Lao động thương binh và xã hội Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2014.

Trang 4 trong 8Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết