Đăng Nhập
7:52 SA | 16/09/2014

Ngày 11/9/2014, Sở Tài chính nhận được Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 của Liên Bộ: Giáo dục và đào tạo – Tài chính - Lao động thương binh và xã hội Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2014. 

6:19 CH | 14/08/2014

 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

6:13 CH | 14/08/2014

Tạm ứng đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP

1:46 CH | 08/08/2014

 

1:45 CH | 08/08/2014

 

1:44 CH | 08/08/2014

 

4:38 CH | 07/08/2014

 Thông báo Văn bản của Bộ Tài chính số 10192/BTC-KBNN ngày 25/7/2014 v/v tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi vốn Ngân sách nhà nước 

8:38 SA | 30/07/2014

 Hướng dẫn thanh toán vốn dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

8:30 SA | 30/07/2014

 Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng đối với một số trường hợp đặc thù

8:10 SA | 23/07/2014

 Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014 và thay thế Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011

Trang 5 trong 8Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết