Đăng Nhập
7:54 SA | 23/07/2014

 Tạm ứng đối với các hợp đồng của các dự án vay vốn ODA theo Công văn số 870/TTg-KTTH ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

8:43 SA | 19/06/2014

 Đề nghị góp ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

10:17 SA | 01/06/2014

Hướng dẫn sử dụng chi phí dự phòng trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình

 

2:32 CH | 16/05/2014

Đôn đốc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

8:11 CH | 05/05/2014

 Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

8:07 CH | 05/05/2014

 Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014.

Thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của chính phủ
4:45 CH | 23/04/2014

 

Hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn TPCP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
4:41 CH | 23/04/2014

 

Thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014
1:26 CH | 21/04/2014

 

Thông tư Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài..
10:09 SA | 27/01/2014

 

Trang 6 trong 8Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết