Đăng Nhập
Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước...
10:05 SA | 27/01/2014

 

Hướng dẫn triển khai văn bản số 40/BTC-ĐT ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính về thanh toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2013 đối với nguồn vốn ...
9:55 SA | 27/01/2014

 

Thông tư Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước
2:04 CH | 21/01/2014

 

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013
10:06 SA | 24/12/2013

 

Hướng dẫn thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
2:14 CH | 27/11/2013

 

Thời hạn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013
1:51 CH | 25/09/2013

 

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013
4:35 CH | 29/08/2013

 

dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trơ phát triển chính thức ODA....
3:19 CH | 30/07/2013

 

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 và ..
8:56 SA | 22/07/2013

 

MÃ SỐ: QT751-06/ĐT; BAN HÀNH LẦN: 01; NGÀY : 01/10/2011
3:10 CH | 26/03/2013

 

Trang 7 trong 8Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết