Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
10:57 SA | 01/07/2021

 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử ỉỷ tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

9:28 SA | 30/06/2021

Triển khai thực hiện Công văn số 1416/VP-KTTH nói trên, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị có liên quan báo cáo một số nội dung về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chi phối trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 (Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại doanh nghiệp)

9:36 SA | 28/06/2021

 

4:51 CH | 21/06/2021

 Nghị định Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

4:50 CH | 21/06/2021

 Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

9:14 SA | 07/06/2021

THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

4:31 CH | 31/05/2021

 Hướng dẫn một số nội dung về dầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/ND-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

8:31 SA | 31/05/2021

 

1:20 CH | 26/05/2021

 Thông tư quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

8:44 SA | 14/04/2021

 

Trang 1 trong 19Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết