Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
3:04 CH | 05/10/2022

 Chi tiết tại đây

3:37 CH | 28/09/2022

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Chi tiết tại đây

4:32 CH | 08/09/2022

Đề nghị báo cáo Quyết toán thu chi năm 2021; Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 các quỹ ngoài ngân sách của địa phương.

Chi tiết tại đây

Phụ lục báo cáo tại đây

6:23 CH | 10/08/2022

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” được tổ chức từ ngày 24 – 26/8/2022 tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG), Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức. Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là Trưởng Ban tổ chức sự kiện.

2:45 SA | 04/08/2022

Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2025

4:19 CH | 09/06/2022

 

3:52 CH | 20/05/2022

 

3:07 CH | 25/04/2022

 

8:09 SA | 03/03/2022

 

2:01 CH | 11/02/2022

 

Trang 1 trong 21Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết