Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

PH báo cáo một số nội dung của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chi phối trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Công văn số 1416/VP-KTTH nói trên, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị có liên quan báo cáo một số nội dung về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chi phối trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 (Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại doanh nghiệp)

 Chi tiết tại đây

 CV 4949/BTC-TCDN

 Bảng số liệu tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 30/06/2021 Lượt xem : 151
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết