Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Thanh tra
    Đăng Nhập
9:45 SA | 09/05/2017

 Ngày 25/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTg Về Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

3:20 CH | 27/03/2017

 Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh và Văn bản số 106/HĐND-CTHĐ ngày 21/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2017;

2:25 CH | 21/02/2017

 

1:26 CH | 06/06/2016

 

1:35 CH | 20/05/2016

Vào lúc 14h 00 ngày 23/05/2016, Thanh tra Sở Tài chính phối hợp với Bảo hiểm xã hội Tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 1062/QĐ-STC ngày 11/5/2016 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum v/v thanh tra quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí trong 2 năm 2014- 2015 tại Trường Trung học phổ thông Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

1:51 CH | 28/04/2016

 

1:48 CH | 28/04/2016

 

1:40 CH | 28/04/2016

 Thực hiện Công văn số 210/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/04/2016 của Sở Tư Pháp về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2016, Sở Tài Chính báo cáo tình hình thực hiện tại Sở cụ thể như sau: (số liệu tính từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 30/3/2016)

1:28 CH | 13/04/2016

Thực hiện Quyết định thanh tra số 699/QĐ-STC ngày 04/4/2016 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, vào lúc 14 giờ ngày 07/4/2016, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh KonTum đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Kon Tum.

4:38 CH | 29/03/2016

 

Trang 1 trong 11Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết