Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Thanh tra
    Đăng Nhập
9:26 SA | 14/08/2019

 

2:20 CH | 04/01/2019

 

2:18 CH | 04/01/2019

 

2:17 CH | 04/01/2019

 

3:26 CH | 01/10/2018

 

2:00 CH | 21/08/2018

 

2:04 CH | 08/08/2017

 

9:45 SA | 09/05/2017

 Ngày 25/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTg Về Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

3:20 CH | 27/03/2017

 Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh và Văn bản số 106/HĐND-CTHĐ ngày 21/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2017;

2:25 CH | 21/02/2017

 

Trang 1 trong 12Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết