Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Thanh tra
    Đăng Nhập
5:10 CH | 13/12/2022

 Chi tiết tại đây

 Phụ lục tại đây

3:55 CH | 13/09/2022

 Chi tiết tại đây

 Phụ lục tại đây

10:07 CH | 15/06/2022

 

11:00 SA | 15/03/2022

 

8:01 SA | 24/02/2022

Điểm mới của nghị định 118/2021/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

9:02 SA | 13/12/2021

 

1:20 CH | 05/10/2021

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

3:10 CH | 14/09/2021

BÁO CÁO Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

 

3:28 CH | 17/08/2021

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

9:43 SA | 07/07/2021

 Căn cứ Kết luận số: 2896/KL-STC-TTr ngày 19/10/2018 của Giám đốc Sở Tài chính Kết luận thanh tra tài chính năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trang 1 trong 14Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết