Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Thanh tra
    Đăng Nhập
THANH TRA

THÔNG BÁO V/v công khai Kết kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố giác theo Công văn 3164/VP-KTTH.

 

 Chi tiết Tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 17/12/2020 Lượt xem : 234
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết