Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Thanh tra
    Đăng Nhập
THANH TRA

Công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.

Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Kon Tum công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.

 

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ngày 23/06/2021, Đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.

Theo Quyết định thanh tra số 127/QĐ-STC, ngày 21 tháng 06 năm 2021 do đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Điệu ký, Đoàn Thanh tra gồm 5 thành viên do ông Trần Trọng Đức - Phó Chánh Thanh tra sở làm Trưởng đoàn. Nội dung Thanh tra việc chấp hành pháp luật tài chính, kế toán tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy, Thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến năm 2020 và các thời kỳ trước, sau có liên quan. Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, không kể ngày nghỉ, ngày lễ được nghỉ theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Đồng chí Nguyễn Văn Điệu khẳng định: Đây là cuộc thanh tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nên đơn vị và Đoàn Thanh tra cần đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Vì khối lượng công việc không lớn, thời gian thanh tra có hạn nên đề nghị Đoàn Thanh tra phối hợp tốt với Công ty để bảo đảm tiến độ, chất lượng thanh tra, đúng yêu cầu của cuộc thanh tra. Trong quá trình thanh tra, các thành viên Đoàn Thanh tra, đối tượng được thanh tra phải bảo đảm kỷ luật thông tin, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, Qua thanh tra sẽ đánh giá được các cách làm phù hợp, cũng như phân tích, đánh giá những tồn tại bất cập của cơ chế, chính sách, xử lý các sai phạm (nếu có), đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách cho phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp.Đ/c Lê Viết Bẩy, Chủ tịch Công ty tiếp thu nội dung quyết định thanh tra và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Lê Viết Bẩy, Chủ tịch Công ty, đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra, cũng như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. Để bảo đảm chất lượng thanh tra, đồng chí Lê Viết Bẩy, đã yêu cầu các phòng chuyên môn, các Lâm trường trực thuộc công ty chấp hành đúng yêu cầu của Đoàn Thanh tra về báo cáo, tiến độ cung cấp số liệu, cũng như phân công đầu mối liên hệ làm việc trong suốt quá trình thanh tra. Quan điểm của công ty là hợp tác chặt chẽ với Đoàn Thanh tra để làm rõ thực tế việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản; về hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của công ty theo các nội dung thanh tra nhằm nhìn nhận, đánh giá lại hiệu quả hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ của công ty trong thời gian qua, góp phần phát huy hơn nữa những thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, bảo toàn vốn nhà nước tại công ty./.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 30/06/2021 Lượt xem : 129
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết