Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Thanh tra
    Đăng Nhập
THANH TRA

THÔNG BÁO kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà

 Căn cứ Kết luận số: 2896/KL-STC-TTr ngày 19/10/2018 của Giám đốc Sở Tài chính Kết luận thanh tra tài chính năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 07/07/2021 Lượt xem : 111
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết