Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
2:11 CH | 22/02/2022

 

2:07 CH | 22/02/2022

 

3:27 CH | 24/11/2021

 Báo cáo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở trong năm 2021.

8:17 SA | 27/10/2021

 

Ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Sở Tài chính
8:50 SA | 17/11/2020

 

9:06 SA | 30/09/2020

 

1:57 CH | 12/06/2020

 

8:08 SA | 25/05/2020

 

2:59 CH | 05/05/2020

 

2:56 CH | 05/05/2020

 

Trang 1 trong 20Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết