Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
VĂN PHÒNG

Tài liệu khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho công chức lãnh đạo ngành Tài chính Kon Tum 2015

 Tài liệu khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho công chức lãnh đạo ngành Tài chính Kon Tum 2015

 1. Chuyên đề  Nghệ Thuật Lãnh Đạo, TS. Lê Cao Thanh - Trưởng khoa QTKD, ĐH. Tài chính - Marketing

 2. Chuyên đề Tâm lý và phong cách lãnh đạo, Ths. Lê Đình Dũng - Học viện hành chính, CS thành phố Hồ Chí Minh 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 20/03/2015 Lượt xem : 957
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết