Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Lấy ý kiến Dự thảo hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng TCKH

 

 Tải về dự thảo tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 09/06/2016 Lượt xem : 964
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết