Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Thông báo chấm dứt nhận hồ sơ các thủ tục hành chính tại Sở Tài chính

 

Thực hiện Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tụchành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.           

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông báo:

 

 Kể từ ngày 09/10/2019, Sở Tài chính chấm dứt việc tiếp nhận một số hồ sơ, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính gồm:

 

 

 

STT

 

Lĩnh vực/ Tên thủ tục hành chính

 

I

 

Lĩnh vực quản lý Ngân sách (03 thủ tục)

01

Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách /V. Các thủ tục hành chính đã bị thay thế (6): 0)-,+88VI. Những Thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ/ huỷ bỏ (7): 02-5++I. Các thủ tục hành chính giữ nguyên (2): 0$/(.ԀIIII. Các thủ tục hà

02

Cấp lại mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách

03

Hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

 

II

 

Lĩnh vực Giá- Công sản-Giá (07 thủ tục)

01

-Thẩm định phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

02

-Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước

03

-Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

04

Trình tự, thủ tục bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

05

-Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

06

Trình tự, thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

07

Trình tự, thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

 

III

 

Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp ( 04 Thủ tục)

01

Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

02

Thẩm định và trình phê duyệt việc sử dụng Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

03

Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

04

Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hằng năm cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

 

IV

 

Lĩnh vực Tài chính đầu tư ( 02 Thủ tục)

01

Cấp mã số dự án

02

Cấp lại mã số dự án

 

V

 

Lĩnh vực Thanh tra Tài chính ( 04 Thủ tục)

01

Tiếp công dân trong lĩnh vực tài chính

02

Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết

03

Giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

04

 Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

 

                              Tổng cộng 20 TTHC

 

Các đơn vị, cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nói trên đề nghị liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum) để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

 

            Vậy, Sở Tài chính thông báo cho Quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết để thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện./.

 Chi tiết tại đây 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 09/10/2019 Lượt xem : 1054
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết