Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
9:18 SA | 10/02/2015

 

1:55 CH | 06/02/2015

 

1:24 CH | 30/01/2015

 

3:04 CH | 29/01/2015

 

8:16 SA | 29/01/2015

 

4:25 CH | 22/01/2015

 

4:18 CH | 22/01/2015

 

4:15 CH | 22/01/2015

Ngày 30/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2014/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Sở Tài chính đăng tải toàn văn Thông tư trên trang Thông tin thành phần của Sở Tài chính tại địa chỉ: http://stc.kontum.gov.vn đề nghị UBND các huyện thành phố, Các Sở ngành, đơn vị dự toán khối tỉnh nghiên cứu triển khai thực hiện. 

4:04 CH | 22/01/2015

 

4:02 CH | 22/01/2015

 

Trang 11 trong 20Đầu tiên    Trước   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết