Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
4:00 CH | 22/01/2015

<p>&#160;</p>

3:50 CH | 22/01/2015

 Ngày 11/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 190/2014/TT-BTC về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 1 năm 2015 và thay thế các văn bản trước đây của Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo. Sở Tài chính triển khai đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện như sau:

4:06 CH | 30/12/2014

 

8:41 SA | 25/12/2014

 

8:14 SA | 22/12/2014

 

9:16 SA | 19/12/2014

 

9:14 SA | 19/12/2014

 

9:10 SA | 19/12/2014

 

8:09 SA | 28/11/2014

 

2:45 CH | 25/11/2014

 

Trang 12 trong 20Đầu tiên    Trước   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết