Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
8:49 SA | 29/10/2014

 Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ và công tác quản lý, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Kon Tum

1:42 CH | 10/10/2014

 Quyết định về việc phê duyệt mức chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân của hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người trong các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4:29 CH | 09/10/2014

 

4:27 CH | 09/10/2014

 

10:35 SA | 07/10/2014

 

7:27 SA | 29/09/2014

 

3:23 CH | 06/09/2014 

3:20 CH | 06/09/2014


 

3:17 CH | 06/09/2014
 
10:11 SA | 21/08/2014

 

Trang 14 trong 20Đầu tiên    Trước   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết