Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
8:26 SA | 21/08/2014

 

3:47 CH | 20/08/2014

         Căn cứ Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

       Thực hiện Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 14/08/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

        Sở Tài chính tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch sử dụng và tiết kiệm điện trong năm 2014 cụ thể như sau:

Danh sách liệt sĩ ngành Tài chính và danh sách cán bộ lão thành cách mạng
4:15 CH | 12/08/2014

 

1751/STC-VP ngày 12/08/2014 của Sở Tài chính
4:10 CH | 12/08/2014

 

7:38 SA | 08/08/2014

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại phiếu chuyển số 1467/PC-KTTH, ngày 05/8/2014, giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh Kon Tum và các đơn vị có liên quan tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn kèm theo Công văn số 10124/BTC-CST ngày 24/7/2014 của Bộ Tài chính, báo cáo Bộ Tài chính theo qui định.

7:29 SA | 08/08/2014

 Thực hiện Phiếu chuyển số 1486/PC-KTTH ngày 06/8/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó: đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tham gia nghiên cứu góp ý nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa; theo Công văn số 10164/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 24/7/2014.

9:51 SA | 07/08/2014

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Phiếu chuyển số 1401/PC-VPUB ngày 29/7/2014; trong đó đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 90/2014/TT-BTC ngày 10/7/2014 của Bộ Tài chính  về việc lập dự toán, quản lý, quyết toán kinh phí bảo đảm từ NSNN phục vụ Đề án thực hiện “Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về viện giải quyết vấn đề người di cư tự do, kế hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”.

8:32 SA | 30/07/2014

 Tải về tại đây

8:53 SA | 24/07/2014

 Thực hiện công văn số 5716/BTC-TCCB ngày 29/04/2014 của Bộ Tài chính về việc lập danh sách liệt sĩ ngànhTài chính và danh sách cán bộ lão thành cách mạng. Sở Tài chính yêu cầu phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thực hiện ...

4:08 CH | 23/07/2014

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Phiếu chuyển số 1269/PC-VPUB ngày 10/07/2014. Trong đó, đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát riển nông thôn và các đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2014 số tiền: 6.316 triệu đồng để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 01/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nêu trên.  Liên ngành Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp - PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện như sau:

Trang 15 trong 20Đầu tiên    Trước   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết