Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
2:41 CH | 18/07/2014

Để có cơ sở tổng hợp số liệu thực hiện các chính sách giáo dục mới ban hành và điều chỉnh trong năm; Tiến hành rà soát, điều chỉnh nguồn kinh phí (thừa hoặc thiếu) đã giao dự toán đầu năm 2014 cho các đơn vị, địa phương; đồng thời báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí còn thiếu cho địa phương. Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thành phố; Sở Y tế; các Trường trung cấp, cao đẳng và dạy nghề triển khai tổng hợp báo cáo số liệu thực hiện các chính sách trong năm 2014 như sau:

3:48 CH | 14/07/2014

 Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

3:46 CH | 14/07/2014

 Kế hoạch chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại Sở Tài chính giai đoạn 1991 - 2013

3:42 CH | 14/07/2014

 Báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 
3:40 CH | 14/07/2014

 Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng  06 tháng đầu năm 2014 .

3:37 CH | 14/07/2014

Báo cáo tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính Tỉnh Kon Tum 

3:58 CH | 24/06/2014

 

10:37 SA | 09/06/2014

Tổng hợp kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm  2014

10:22 SA | 09/06/2014

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

7:50 SA | 05/06/2014

 Phát hành, quản lý biên lai thu tiền .Thông tư số 35 ngày 21/6/1997 của Bộ Tài chính

Trang 16 trong 20Đầu tiên    Trước   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Website liên Kết