Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
1:45 CH | 22/05/2014

  Công chức tham gia huấn luyện lực lượng Tự vệ năm 2014

1:43 CH | 22/05/2014

 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

1:40 CH | 22/05/2014

  Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác cải cách tài chính công qúi I năm  2014

1:38 CH | 22/05/2014

Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý I năm 2014

1:32 CH | 22/05/2014

 Báo cáo cải cách hành chính Nhà nước quí I năm  2014

1:28 CH | 22/05/2014

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước của Sở Tài chính năm 2014

7:40 SA | 21/03/2014

 

NỘI QUI : Phòng cháy và chữa cháy
9:03 SA | 27/09/2013

 

VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÍ III/ 2013
9:01 SA | 27/09/2013

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THÁNG 8 NĂM 2013
8:59 SA | 27/09/2013

 

Trang 17 trong 20Đầu tiên    Trước   11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết