Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
2:28 CH | 11/11/2016

 

9:37 SA | 09/11/2016

 

5:52 CH | 28/10/2016

 

2:53 CH | 13/10/2016

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13-Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lý do chọn ngày 9-11 là vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9-11-1946).

2:41 CH | 13/10/2016

 Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016; Kế hoạch số 2329/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2:38 CH | 13/10/2016

  Thực hiện Kế hoạch số 3122/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

8:55 SA | 21/09/2016

 

2:19 CH | 30/08/2016

Ngày 25,26/08/2016, thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho 14 đồng chí là cán bộ, công chức ngành Tài chính tỉnh Kon Tum tại các huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đắk Hà và Văn phòng Sở Tài chính.

9:58 SA | 16/08/2016

 

1:57 CH | 27/07/2016

 

Trang 6 trong 20Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết