Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Thống kê > Thống kê tài chính
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

0302_Số lượng Đv dự toán, đv sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh/tp phân theo cấp NS năm 2015

 

 

STT Tên huyện/TP Tổng số
(Đ/ Vị)
Cấp NS TW Cấp NS Tỉnh Cấp NS Huyện Cấp NS Xã
  Tổng số (Đơn vị)                     92               -                 7            33            52
1 Thành phố Kon Tum                       6              -                 6             -              -  
2 Huyện Đăkglei                     17              -                -                6            11
3 Huyện Ngọc Hồi                       7              -                -                2              5
4 Huyện Đăk Tô                       2              -                -                2            -  
5 Huyện KonPlong                       7              -                -                2              5
6 Huyện Kon Rẫy                       6              -                -               -                6
7 Huyện Đăk Hà                       4              -                -                1              3
8 Huyện Sa Thầy                       7              -                -                2              5
9 Huyện Tu Mơ Rông                     17              -                -               -              17
10 Huyện Ia H'Drai                     19              -                 1            18            -  
Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/06/2016 Lượt xem : 447
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Website liên Kết