Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Thống kê > Thống kê tài chính
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

0303_Đv toán, đv sử dụng ngân sách theo loại hình của các đv hưởng NS cấp tỉnh năm 2015

 

 

STT Tên Sở, ngành Tổng số (ĐV) Loại hình
SN Kinh tế SN NCKH SN GD và ĐT SN
Y Tế
SN VHTT ĐV QLHC DN NN Quỹ TCNN ngoài NS BQLDA đầu tư Đơn vị được hỗ trợ ngân sách ĐV khác
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Tổng số (Đơn vị)           7            -              -               1             1            -               1            -                  -                 1               1                2  
1 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh          -                          
2 Văn phòng UBND tỉnh           1                        1            
3 Sở Ngoại vụ          -                          
4 Sở Nông nghiệp và PTNT           1                               1      
5 Sở Kế hoạch - Đầu tư          -                          
6 Sở Tư pháp          -                          
7 Sở Thuỷ sản          -                          
8 Sở Công Thương          -                          
9 Sở Khoa học và Công nghệ          -                          
10 Sở Tài chính          -                          
11 Sở Xây dựng          -                          
12 Sở Giao thông Vận tải          -                          
13 Sở Giáo dục & Đào tạo           1                  1                  
14 Sở Y tế           1                    1                
15 Sở Lao động TB XH          -                          
16 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch          -                          
17 Sở Tài nguyên môi trường          -                          
18 Sở Thông tin và Truyền thông          -                          
19 Sở Nội vụ          -                          
20 Thanh tra Tỉnh          -                          
21 Đài Phát thanh          -                          
22 Đài Truyền hình          -                          
23 Hội đồng liên minh
các hợp tác xã
         -                          
24 Văn phòng Tỉnh uỷ          -                          
25 Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh
         -                          
26 Đoàn TNCS HCM tỉnh          -                          
27 Hội LHPN tỉnh          -                          
28 Hội Nông dân tỉnh          -                          
29 Hội Cựu chiến binh tỉnh          -                          
30 Các đơn vị khác           3                                 1                2  
Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/06/2016 Lượt xem : 470
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Website liên Kết