Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

9. Trình tự, thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị SNCL vào mục đính kinh doanh,CT

 

Thủ tục: Trình tự, thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê lập hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum.

- Thời gian : Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Bước 2: Cán bộ chuyên quản của Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiếu sót thì cán bộ chuyên quản hướng dẫn đơn vị chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Theo phiếu hẹn các cơ quan, đơn vị nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công; kèm theo Đề án được lập (theo mẫu - bản chính).

- Văn bản đề nghị thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có-bản chính).

- Các hồ sơ khác liên quan đến Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê (nếu có-bản sao).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Đối tượng thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

Kết quả:

Văn bản hành chính (ý kiến thẩm định của Sở Tài chính đối với Đề án).

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê (mẫu số 02/STC-ĐA Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017)

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/122017 của Bộ Tài chính

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2015 Lượt xem : 542
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết