Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

7.Trình tự, thủ tục bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

 

 Thủ tục: Trình tự, thủ tục bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan có tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị bán tài sản nhà nước nộp hồ sơ tại Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum.

- Thời gian: Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Bước 2: Cán bộ chuyên quản của Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiếu sót thì cán bộ chuyên quản  hướng dẫn đơn vị chỉnh sửa,bổ sung.

Bước 3: Theo phiếu hẹn các cơ quan, đơn vị nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản) (bản chính)

- Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) (bản chính).

- Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán) (bản chính).

- Ý kiến của cơ quan chuyên môn về quy hoạch sử dụng đất (trong trường hợp bán trụ sở làm việc) (bản sao).

- Cấc hồ sơ khác liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có) (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Bao gồm thời gian giải quyết tại Sở Tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định bán tài sản nhà nước (UBND tỉnh);

Đối tượng thực hiện:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: HĐND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Tài chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

Kết quả:

Văn bản hành chính; Quyết định hành chính

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/10/2015 Lượt xem : 1066
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết