Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

5.Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng NSNN

 

  Thủ tục: Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp, đơn vị cung ứng xây dựng phương án giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum

- Thời gian: Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Bước 2: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiếu sót thì cán bộ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn đơn vị cấp nước chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp không đồng ý với các nội dung trong hồ sơ phảo trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu nội dung cần chỉnh sửa (trong thời gian 5 ngày làm việc)

Bước 3: Theo phiếu hẹn Doanh nghiệp, đơn vị cung ứng đến nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian : Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá. 

- Phương án xác định giá hàng hóa, dịch vụ.

- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (nếu có)

- Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

- Các tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Giao thông-Vận tải.

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ

- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/10/2015 Lượt xem : 936
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết