Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

4.Thẩm định phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

 

 

Thủ tục: Thẩm định phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị cấp nước sạch xây dựng phương án giá nước sạch theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ : 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum

- Thời gian : Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Bước 2: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiếu sót thì cán bộ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn đơn vị cấp nước chỉnh sửa,bổ sung.

- Trường hợp không đồng ý với các nội dung trong hồ sơ phảỉ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu nội dung cần chỉnh sửa (trong thời gian 5 ngày làm việc)

Bước 3: Theo phiếu hẹn đơn vị cấp nước đến nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian : Từ 7giờ30 – 11giờ00 và 13giờ30 – 16giờ30 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá  tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn

- Phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn.

- Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan.

- Văn bản thẩm định phương án giá của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

- Các tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Kon Tum

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Kết quả:

Quyết định hành chính

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 88/2012/TT-BTC, ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính

- Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/10/2015 Lượt xem : 1056
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết