Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

6. Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, ...

 

 Thủ tục: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đơn vị sự nghiệp công lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh liên doanh, liên kết, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định 30 ngày, đã cắt giảm 30% thời gian), kể từ ngày nhận được đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý, báo cáo UBND cấp tỉnh để lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Bước 3: Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định 30 ngày, đã cắt giảm 30% thời gian), kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về: tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; sự cần thiết; sự phù hợp của đề án với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan; các nội dung trong đề án cần phải chỉnh lý, hoàn thiện.

Bước 4: Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị có đề án nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh để chỉnh lý, hoàn thiện đề án, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong thời hạn 21 ngày làm việc (theo quy định 30 ngày, đã cắt giảm 30% thời gian), kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định 30 ngày, đã cắt giảm 30% thời gian), kể từ ngày nhận được đề án hoàn thiện của đơn vị, Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án của đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: 01 bản chính;

- Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của đơn vị (theo mẫu): 01 bản gửi xin ý kiến thẩm định và 01 bản đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định.

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao;

- Báo cáo quá trình tiếp thu ý kiến thẩm định: 01 bản chính;

- Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị: 01 bản sao;

- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Không quá 21 ngày (theo quy định 30 ngày, đã cắt giảm 30% thời gian) đối với mỗi bước 2,3,4,5

Đối tượng thực hiện:

Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (thẩm định),

* Đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Kết quả thực hiện:

Quyết định phê duyệt đề án theo thẩm quyền hoặc văn bản hồi đáp đơn vị trong trường hợp không thống nhất với đề án.

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết (Mẫu số 02/TSC-ĐA Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017).

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 30/03/2020 Lượt xem : 187
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết