Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

 

 Thủ tục: Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đơn vị quản lý công trình:

+ Lập hồ sơ đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình.

+ Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê (do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê quyền khai thác công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương).

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-   Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

-   Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định cho thuê quyền khai thác công trình.

Bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-  Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 4. Trong thời hạn 42 ngày (theo quy định là 60 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày có quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị quản lý công trình thực hiện việc cho thuê quyền khai thác theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện:

Nộp hô sơ trực tiêp hoặc gưi qua đương bưu điên.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ, gồm:

-  Văn bản đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình của đơn vị quản lý công trình (bản chính);

-  Giá và thời hạn cho thuê quyền khai thác công trình (bản chính);

-  Danh mục công trình đề nghị xử lý (theo mẫu - bản chính).

b)   Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.

Đối tượng thực hiện:

Đơn vị quản lý công trình

Cơ quan thực hiện:

-   Cơ quan co thâm quyên quyêt đinh: Theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

-   Cơ quan trưc tiêp thực hiện TTHC: Đơn vị có công trình cho thuê quyền khai thác, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

-  Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính

Kết quả thực hiện:

Quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Danh mục công trình đề nghị xử lý (mẫu số 01-DM/CTNSNT Thông tư 54/2013/TT-BTC).

Yêu cầu, điều kiện:

Việc cho thuê quyền khai thác công trình được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tham gia và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì được cho thuê chỉ định.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/06/2021 Lượt xem : 158
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết