Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

 

 Thủ tục: Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu công nghệ cao thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao trong thời hạn 7 ngày (theo quy định là 10 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-   Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

-   Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Trong thời hạn không quá 11 ngày (theo quy định là 15 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban Quản lý Khu công nghệ cao xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-  Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Nộp hô sơ trực tiêp hoặc gửi qua đương bưu điên.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ, gồm:

-   Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính);

-  Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao);

-  Biên bản xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ cao đối với trường hợp đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản sao);

b)   Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 11 ngày (theo quy định là 15 ngày, đã cắt giảm 30%)kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân sử dụng đất trong Khu Công nghệ cao.

Cơ quan thực hiện:

-   Cơ quan co thâm quyên quyêt đin h và thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

-    Cơ quan phối hợp: UBND các cấp; Cơ quan Kho bạc Nhà nước; Cơ quan Thuế; Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có liên quan, Sở Tài chính.

Kết quả thực hiện:

Quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/06/2021 Lượt xem : 38
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết